Aprèn sobre la Era Mesozoica

Sempre pots apendre més!

  • L’Era Mesozoica, Mesozoic o Era secundària, coneguda zoològicament com l’era dels dinosaures és una divisió de l’escala temporal geològica que pertany a l’eó Fanerozoic. Es va iniciar fa 251 milions d’anys i va finalitzar fa 66 milions d’anys.
  • L’Era Mesozoica es divideix en tres períodes: Triàsic, Juràssic i Cretaci.

(Entre fa 252M de anys – 72M de anys)

  • Fa 252M d’anys: Va succeir un esdeveniment molt important, aquest és l’extinció massiva del Triàsic, durant la qual aproximadament de l’90% a 96% de les espècies marines i el 70% dels vertebrats terrestres es van extingir. També és coneguda per la «Gran Mortaldat» o «The Great Dying», ja que és considerada l’extinció massiva més gran de la història.
  • Fa 72M d’anys: Un altre esdeveniment molt important succeeix en aquest moment, i aquest és l’extinció massiva del Terciari, que va poder haver estat causada per l’impacte d’un asteroide que va crear el cràter de Chicxulub a la península de Yucatán (Mèxic) Aproximadament el 50% de tots els gèneres es van extingir, inclosos tots els dinosaures no avians, és a dir, tots aquells que no comparteixen les característiques que defineixen a una au.