El Cretaci

Sempre pots apendre més!

 • Cretaci: és la tercera de les tres etapes de l’Era Mesozoica. va començar fa 145 millons d’anys i va acabar fa 66,4 milions danys.
 • La vida en mars i terra apareixia com una barreja de formes modernes i arcaiques, sobretot d’ammonites. La data d’inici és molt imprecisa, però, la datació de la fi del període si és precisa, ja que aquesta es fa coincidir amb la caiguda d’un meteorit en el qual ara correspon amb la península de Yucatán i al golf de Mèxic. Aquest impacte va poder provocar léxtinció massiva que va ocórrer a la fi d’aquest període, coneguda com l’esdeveniment K/Pg. Aquest esdeveniment marca la fi de l’Era Mesozoica.
 • Clima: El clima del Cretaci és menys conegut i més elevats de diòxid de carboni a l’atmosfera van causar un gradient de temperatura de nord a sud gairebé pla: les temperatures són més o menys les mateixes en tot el planeta. Les temperatures mitjanes són també més elevades que en l’actualitat. De fet, a mitjans del Cretaci, les aigües equatorials de l’oceà poden haber estat massa altes per a la vida marina, i les zones terrestres prop de l’equador poden haber estat deserts, malgrat la seva proximitat a l’aigua.
 • Flora: es produeix un dels majors canvis del paisatege que hi ha hagut: apareixen les angiospermes, és a dir, les plantes amb flors i l’herva. Aquestes inicien una progressiva difusió per tot el planeta i una gran diversificació. A diferència de les gimnospermes, portades de llavors nues, les angiospermes tanquen les seves llavors a l’interior d’un ovari, que les angiospermes tanquen les seves llavors a l’interior d’un ovari, que les protegeix de les infenccions fúngiques, de la dessecació i de l’atac dels insectes.
 • Fauna:
 • Invertebrats
  • Mol.luscs
 • Vertebrats
  • Dinosaures terrestres
   • Herbívors
    • Ankylosaure
https://sites.google.com/site/dinosauriosdelcretac/proceso/actividad-6
 • Hadrosaure
https://www.ecoticias.com/naturaleza/93414/noticia-medio-ambiente-hadrosaurios-sobrevivieron-Alaska

 • Paquicefalosaure
https://dinosev.wordpress.com/2014/07/04/paquicefalosaurio/

 • Ceratòpsidis
https://resistenciarockandroll.wordpress.com/category/ceratopsidos/

 • Carnívors
  • Terópodos
 • Rèptils voladors
  • Pterosaures
http://www.rutadelasicnitas.com/dinosaurios-ruta-icnitas/pterosaurios
 • Rèptils marins
  • Elasmosaure
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elasmosauridae
 • Mosasaure
https://www.flickr.com/photos/108645863@N05/23594015586/