El Triàsic

Sempre pots apendre més!

  • El Triàsic és la primera de les tres etapes de l’Era Mesozoica. Va començar fa 251 milions d’anys i va acabar fa 201 milions d’anys
  • Els primers mamífers, els quals van evolucionar dels rèptils mamiferoides, van fer la seva aparició en aquest període.
  • Clima: El Triàsic va ser en general sec especialment a l’interior de Pangea. El baix nivell de la mar també pot haver-se exacerbat per les temperatures extremes. Amb la seva alta calor específica, l’aigua actua com un estabilitzador de temperatura i un reservori de calor, de manera que les terres properes a les grans masses d’aigua experimenten una menor variació de temperatura. Atès que gran part de les terres que constituïen Pangea estaven lluny dels oceans, les temperatures fluctuaven molt, i a l’interior de Pangea probablement incloïa extenses zones desèrtiques.
  • Flora: Una gran quantitat d’espècies de plantes es van extingir al començament del període Triàsic, pel fet que les condicions ambientals no eren les més adequades i idònies per a elles. Les plantes que es van mantenir i van diversificar en aquest període van ser principalment les gimnospermes, conegudes com a plantes amb llavor nua. Dins d’aquest grup destaquen les coníferes i les cicadàcies
  • Fauna: La fauna terrestre més representativa del període Triàsic va estar constituïda per dos grups: rèptils mamiferoides (teràpsids) i els dinosaures.
  • Pel que fa a l’ecosistema aquàtic, els invertebrats van seguir sent les formes de vida més abundants encara que també van aparèixer algunes espècies de rèptils marins que en períodes posteriors van dominar els mars. 
  • En l’aire van començar a observar-se alguns rèptils que gràcies a certes adaptacions anatòmiques van poder adaptar-se a volar.

Fauna terrestre: Els dinosaures/altres éssers vius que van viure en aquest període van ser els següents:

+Rèptils mamiferoides

+Fauna terrestre:

-Prosaurópodos:

+Mussaurus:

+Sellosaurus:

-Terópodos

+Tawa:

+Euroraptor

+Fauna aèria: 

+Pterosaures

+Fauna marina:

-Invertebrats 

+Mol·luscos

-Rèptils acuátics

+Nothosaurus

+Ictiosaurio